Automatische Betalingen

U kunt in ons product aangeven of wij voor u de betalingen van uw leden gaan verzorgen.

Het "aanzetten" gaat vrij eenvoudig. U zet de schakelaar "Automatische betalingen activeren" aan in het betaling-scherm en wij zullen aan het eind van de dag al starten met aanmaken van betaalverzoeken naar uw leden. In de leden-app kunnen uw leden ze eenvoudige terug vinden. Indien nodig kunt u "notificaties" aanzetten om uw leden direct op de hoogte te brengen van een op hande zijnde betaling. Uiteraard is het ook gewoon mogelijk de betaal-link op elke andere manier bij naar uw leden te sturen!

U en uw leden kunnen eenvoudig in ons systeem te allen tijde de factuur bij een betaling terug vinden of uitprinten voor (bijvoorbeeld) een administratie.

Het werkt alsvolgt:

Per lid wordt er door u een abonnement aangemaakt. Dit kan eenmalig, wekelijks, maandelijks of jaarlijks zijn.

Op het moment dat u voor een lid een abonnement heeft aangemaakt, maken wij een betalingslink per eerst komende abonnements periode aan voor het lid. In deze betaling zit het termijn bedrag wat u aan dit abonnement heeft toegewezen. Per elke volgende termijn zullen wij dit herhalen, totdat dit abonnement door u wordt stopgezet.

Als het lid de betaling heeft voldaan, zal het systeem deze direct verwerken.

Er verschijnt een betaling in het overzichtsscherm, en de rekening wordt op "betaald" gezet.

Per transactie rekenen wij 3% administratiekosten, welke wij niet doorbelasten aan de leden, maar aftrekken van het door u te ontvangen bedrag.

Tijdens de eerste week van elke maand krijgt u van ons een overzicht met ontvangen betalingen in de voorafgaande maand, openstaande betalingen voor die periode, en maken wij het bedrag wat wij ontvangen hebben, minus de eerder genoemde 3% administratiekosten, aan u over.

Automatische betalingen kunnen elk moment worden beƫindigd.
Het bedrag dat u van ons tegoed heeft maken wij in de eerste week van de komende maand aan u over, minus de 3% administratiekosten.

Na beƫindiging zal ons programma per direct stoppen met zenden van facturen.

Indien u op een later moment toch weer besluit automatische betalingen aan te zetten is dit mogelijk.

Wanneer automatisch betalen is aangezet, bent u niet meer in staat handmatig betalingen in ons systeem te administreren. Alleen de door ons geadministreerde geldstromen zullen worden getoond. Uw reeds bestaande betalingen en rekeningen laten wij ongemoeid.

U kunt alle betalingen en gefactureerde bedragen altijd met 1 druk op een knop exporteren in een formaat geschikt voor Excel of elk ander verwerkings programma.