Privacybeleid

Dit privacybeleid is bedoeld om u informatie te geven over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken door uw gebruik van deze website, inclusief alle gegevens die u via deze website verstrekt.

PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WIJ VAN U KUNNEN VERKRIJGEN

Wij kunnen de volgende Persoonlijke Informatie over u verzamelen, verkrijgen en gebruiken:

 • Informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt - dit omvat de informatie die u verstrekt bij het invullen van formulieren op onze site, bij het registreren voor het gebruik van onze diensten, of wanneer u met ons correspondeert via onze site of per telefoon, e-mail of anderszins. Informatie die wij over u verzamelen - dit omvat informatie die u verstrekt via uw bezoeken aan onze site, waaronder locatie- en verkeersgegevens, weblogs, bronnen waartoe u toegang hebt en andere communicatiegegevens.
 • Informatie ontvangen via andere bronnen - dit omvat informatie die wij over u ontvangen van derde partijen, waaronder zakenpartners, onderaannemers, advertentienetwerken en aanbieders van zoekinformatie. Wij zullen u ervan in kennis stellen wanneer wij van hen informatie over u ontvangen en voor welke doeleinden wij die informatie willen gebruiken.

Wij kunnen, indien beschikbaar, informatie over uw computer verkrijgen, waaronder uw IP-adres, browsertype en besturingssysteem. Deze vergaarde gegevens worden gebruikt om te assisteren bij het systeembeheer en om informatie te verstrekken aan onze adverteerders. Voor zover deze informatie Persoonlijke Informatie betreft in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, zal dit door ons worden verwerkt in overeenstemming met onze verantwoordelijkheden krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij kunnen ook informatie verzamelen over uw browse-activiteiten en interesses door gebruik te maken van een cookiebestand. Dit cookiebestand wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer en bevat informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer. Wij gebruiken het verzamelen van deze Persoonlijke Informatie om ons te helpen de ervaring van de gebruikers op onze site te verbeteren en om een meer gepersonaliseerde dienst te leveren met meer relevante inhoud. Het verzamelen van deze Persoonlijke Informatie stelt ons in staat om:

 • persoonlijke informatie op te slaan die verband houdt met uw voorkeuren, zodat wij onze site kunnen aanpassen aan uw individuele interesses;
 • de omvang en gebruikspatronen van ons publiek in te schatten;
 • de Persoonlijke Informatie vast te leggen van alle transacties die u via onze site verricht;
 • u te identificeren wanneer u terugkeert naar onze site;
 • de snelheid van uw zoekopdrachten te verhogen.

U behoudt het recht om cookies te weigeren door uw browserinstellingen dienovereenkomstig aan te passen. Dit kan echter uw toegang tot bepaalde delen van onze site beperken. Tenzij u uw browser zo instelt dat cookies worden geweigerd, zal ons systeem cookies uitgeven wanneer u inlogt op onze site.

Onze adverteerders kunnen ook cookies uitgeven, maar wij hebben geen controle over de cookies die zij uitgeven.

WAAR WIJ PERSOONLIJKE INFORMATIE OVER U OPSLAAN

De informatie die wij van u verkrijgen, wordt opgeslagen op een locatie binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Personeelsleden die binnen de EER werkzaam zijn en voor of namens ons werken, mogen deze informatie verwerken. Dergelijke personeelsleden kunnen onder meer betrokken zijn bij de verwerking van betalingsgegevens, het verlenen van ondersteunende diensten en de uitvoering van uw verzoek(en) aan ons om diensten te verlenen.

Wanneer u uw Persoonlijke Informatie of eventuele Persoonlijke Informatie van derde partijen verstrekt, stemt u in met, of heeft de betrokkene toestemming gegeven voor, een dergelijke verwerking, overdracht of opslag zoals hierboven beschreven. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen die nodig zijn om de veiligheid van uw Persoonlijke Informatie te handhaven in overeenstemming met dit privacybeleid.

Wij slaan de Persoonlijke Informatie die u ons verstrekt op onze beveiligde servers op. In het geval dat wij u een wachtwoord verstrekken (of u dit zelf kiest) dat u toegang verleent tot specifieke delen van onze site, blijft het uw verantwoordelijkheid de vertrouwelijkheid van dit wachtwoord te handhaven. Dit omvat ook de verantwoordelijkheid om uw wachtwoord niet met anderen te delen.

Omdat de overdracht van Persoonlijke Informatie via het internet niet als volledig veilig kan worden beschouwd, kunnen wij de veiligheid van uw Persoonlijke Informatie die naar onze site wordt verzonden niet garanderen; u bent derhalve verantwoordelijk voor elk risico dat met een dergelijke overdracht gepaard gaat. Wij zullen echter te allen tijde alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de overdracht van uw Persoonlijke Informatie zo veilig mogelijk wordt uitgevoerd, en na ontvangst van uw Persoonlijke Informatie zullen wij te allen tijde strikte veiligheidsprocedures en -voorzieningen blijven toepassen in een poging om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Wij verzamelen Persoonlijke Informatie en andere informatie over u om ons in staat te stellen de dienst te verlenen en om onze dienst te verbeteren. Wij kunnen alle informatie die wij verzamelen via onze externe dienstverleners met onze dienstverleners delen voor dezelfde doeleinden. Wij gebruiken uw Persoonlijke Informatie om ons een beeld te vormen van wat wij denken dat u wilt of nodig hebt, of wat voor u interessant kan zijn. Zo beslissen wij welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn (wij noemen dit marketing).

HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN

De informatie die wij over u hebben, kan op een van de volgende manieren worden gebruikt:

 • om onze diensten aan u te verlenen en te verbeteren;
 • om u meer informatie te sturen over onze diensten waarvan wij denken dat u belangstelling zou kunnen hebben;
 • om u meer informatie over onze diensten te sturen op basis van een verzoek dat wij van u hebben ontvangen;
 • om onze verplichtingen jegens u na te komen;
 • om u op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in onze diensten die voor u van belang zijn.

Wij kunnen de Persoonlijke Informatie die wij over u bezitten ook gebruiken om u informatie te verstrekken over andere diensten die wij aanbieden en die volgens ons interessant voor u kunnen zijn. Wij kunnen deze informatie elektronisch verstrekken via e-mail, telefonisch via sms of telefoon, en/of per post, zolang u er in al deze gevallen niet voor hebt gekozen om deze marketinginformatie niet te ontvangen. Indien u dergelijke communicatie met betrekking tot onze andere diensten wenst af te wijzen, zullen wij u de mogelijkheid bieden om onze toestemming om u voor dergelijke doeleinden te contacteren, te beƫindigen.

UW RECHTEN

U behoudt het recht ons te verzoeken om uw Persoonlijke Informatie niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Om dit recht uit te oefenen, kunt u reageren op eventuele informatie die wij u toesturen, met vermelding van uw verzoek om af te zien van verdere marketingcorrespondentie, of u kunt ditzelfde recht uitoefenen door elektronisch contact met ons op te nemen via e-mail op contact@dojocontact.com.

TOEGANG TOT UW INFORMATIE

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om de Persoonlijke Informatie die wij over u hebben, in te zien. U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen via contact@dojocontact.com of anderszins in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Als wij op enig moment ons privacybeleid wijzigen, zullen wij deze pagina bijwerken om die wijziging weer te geven. Waar wij het gepast achten, zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen, maar wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken om er zeker van te zijn dat u akkoord blijft gaan met ons huidige privacybeleid.

Onze GDPR-nalevingschecklist

 • Data-inventarisatie en -mapping: Identificeer, documenteer en stel juridische grondslagen vast voor gegevensverwerking.
 • Data Protection Officer (DPO): Wijs een DPO aan indien vereist.
 • Beheer van toestemming: Verkrijg en beheer duidelijke en geĆÆnformeerde toestemming.
 • Rechten van betrokkenen: Implementeer processen om de rechten van betrokkenen te vergemakkelijken.
 • Data beveiliging: Gebruik technische en organisatorische maatregelen voor gegevensbeveiliging.
 • Kennisgeving van gegevensinbreuk: Ontwikkel een plan voor het reageren op gegevensinbreuken.
 • Gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA's): Voer DPIA's uit voor verwerking met een hoog risico.
 • Gegevensverwerkingsregisters: Onderhoud registers van gegevensverwerkingsactiviteiten.
 • Overdracht van gegevens over de grenzen heen: Zorg voor conforme gegevensoverdrachten buiten de EU/EEA.
 • Privacy by Design en standaardinstellingen: Integreer gegevensbescherming in processen.
 • Leveranciersbeheer: Zorg ervoor dat derde partij verwerkers voldoen aan de GDPR.
 • Opleiding en bewustwording: Train personeel en verhoog de bewustwording van GDPR.
 • Documentatie en registraties: Onderhoud nalevingsdocumentatie.
 • Regelmatige audits en testen: Controleer en test regelmatig gegevensbeschermingspraktijken.
 • Gegevensbewaring: Stel beleid voor gegevensbewaring vast.
 • Incident Response Plan: Ontwikkel en test een incidentresponsplan.
 • Gegevens van kinderen: Voldoe aan de GDPR-regels met betrekking tot gegevens van kinderen indien van toepassing.
 • Contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): Weet hoe je contact kunt opnemen en samenwerken met je AP.
 • Continue nalevingsmonitoring: Blijf GDPR-nalevingsinspanningen continu monitoren en bijwerken.

We doen te allen tijde ons uiterste best om te voldoen aan deze checklist om jouw gegevens en privacy te beschermen.